Selecteer een pagina
Logo PZ5439

Informatieveiligheid
Privacy policy

Bij de Lokale Politie Denderleeuw Haaltert worden persoonsgegevens verwerkt zoals voorzien binnen de Europese General Data Regulation (GDPR). Dat houdt in dat gegevens enkel voor bepaalde doeleinden worden gebruikt en dat enkel die gegevens worden gevraagd die specifiek nodig zijn om het doel te bereiken.

Lokale Politie Denderleeuw Haaltert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Hieronder kan je de privacyverklaring van de Lokale Politie Denderleeuw Haaltert doornemen.

Wens je verdere informatie of heb je klachten, neem dan contact op via pz.aalst.dpo@police.belgium.eu

Privacy verklaring website ikflikhet.be

Lokale Politie Denderleeuw Haaltert, gevestigd aan 9450 Haaltert – Vlamstraat 5/6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lokalepolitie.be/5439 9450 Haaltert – Vlamstraat 5/6 – 053/840800
DPO Lokale Politie Denderleeuw Haaltert is de Functionaris Gegevensbescherming van Lokale Politie regio Dender Schelde. Hij is te bereiken via pz.denderschelde.dpo@police.belgium.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lokale Politie Denderleeuw Haaltert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pz.denderschelde.dpo@police.belgium.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lokale Politie Denderleeuw Haaltert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Lokale Politie Denderleeuw Haaltert neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lokale Politie Denderleeuw Haaltert) tussen zit.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lokale Politie Denderleeuw Haaltert neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lokale Politie Denderleeuw Haaltert) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lokale Politie Denderleeuw Haaltert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lokale Politie v verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lokale Politie Denderleeuw Haaltert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lokale Politie Denderleeuw Haaltert gebruikt CookieYes en Google Recaptcha.
CookieYes stelt deze cookie in om de toestemmingsvoorkeuren van gebruikers te onthouden, zodat hun voorkeuren worden gerespecteerd bij volgende bezoeken aan deze site. Het verzamelt of bewaart geen persoonlijke informatie over de bezoekers van de site.
De Google Recaptcha-service stelt deze cookie in om bots te identificeren en de website te beschermen tegen kwaadaardige spamaanvallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lokale Politie Denderleeuw Haaltert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pz.denderschelde.dpo@police.belgium.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Lokale Politie Denderleeuw Haaltert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lokale Politie Denderleeuw Haaltert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pz.denderschelde.dpo@police.belgium.eu.